I. Cú pháp đăng ký gói cước khuyến mãi “Gọi + Data” VinaPhone

MO [Tên gói cước] gửi 1543

(*) Trong đó:

 • MO là câu lệnh mở đăng ký các gói cước khuyến mãi gọi + data.
 • [Tên gói cước] là tên gói cước khuyến mãi gọi + data như: VD89, B100,  B50, VD69,…
 • 1543 là đầu số tiếp nhận đăng ký các gói khuyến mãi gọi + data  của mạng VinaPhone.

II. Các gói cước “Gọi + Data” Vinaphone phổ biến nhất

Gói cước Cú pháp đăng ký qua SMS Đăng ký nhanh Thoại + Data Cước phí/Hạn dùng
D60G MO D60G gửi 1543 Đăng ký
 • 50 phút ngoại mạng.
 • 1.500 phút gọi nội mạng
 • 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày), miễn phí dung lượng vượt gói
120.000đ/ 30 ngày
B30 MO B30 gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút nội mạng.
 • 100 SMS nội mạng.
 • 300MB data
30.000đ/30 ngày

III. Tổng hợp các gói cước “Gọi + Data” VinaPhone (tuần, tháng)

1/ Các gói cước ưu đãi “Gọi + Data” dùng trong 1 ngày

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký nhanh Nội dung khuyến mại Cước phí 
VD2K MO VD2K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao.
2.000đ
VD25K MO VD25K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút,
 • Tặng 1GB data tốc độ cao
2.500đ
VD10 MO VD10 gửi 1543  Đăng ký
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng,
 • Tặng 100 MB data tốc độ cao
1.500đ

2/ Các gói cước ưu đãi “Gọi + Data” dùng trong 7 ngày của VinaPhone

Gói cước Cú pháp đăng ký qua SMS  Đăng ký nhanh  Nội dung ưu đãi Cước phí
VD50 MO VD50 gửi 1543 Đăng ký 
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 200 phút gọi đến số cố định VNPT.
 • Tặng 2GB/ngày (hết 2GB/ngày ngắt kết nối ).
50.000đ
VD100 MO VD100 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng thêm 100 SMS nội mạng Vinaphone.
 • Tặng 3GB/ngày (hết 3GB/ngày ngắt kết nối ).
100.000đ

cac goi cuoc khuyen mai goi data cua vinaphone

3/ Các gói cước ưu đãi “Gọi + Data” của VinaPhone dùng trong 30 ngày

Gói cước Cú pháp đăng ký qua SMS Đăng ký nhanh Nội dung ưu đãi Cước phí
VD30 MO VD30 gửi 1543
Đăng ký 
 • Tặng 200 phút gọi nội mạng VinaPhone.
 • Tặng 200MB data tốc độ cao/ngày.
30.000đ
B30 MO B30 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí 100 phút nội mạng.
 • 100 SMS nội mạng.
 • 300MB data
30.000đ
B50 MO B50 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí 250 phút nội mạng.
 • 250 SMS nội mạng.
 • 600Mb data.
VD69 MO VD69 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cước tất cả các cuộc gọi nội mạng ≤10 phút.
 • Cộng 30 phút ngoại mạng.
 • Tặng 2,4GB. Hết 2,4GB ngắt kết nối mạng 3G/4G
69.000đ
VD79 MO VD79 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng 10 phút
 • Tặng 5GB. Hết 5GB ngắt kết nối mạng 3G/4G
79.000đ
VD89 MO VD89 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cước cho tất cả các cuộc gọi nội mạng ≤20 phút.
 • Cộng 50 phút ngoại mạng.
 • 2GB/ngày. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối mạng.
89.000đ
B99 MO B99 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng =<10 phút.
 • 30 sms nội mạng.
 • 30 phút ngoại mạng.
 • 600Mb data.
99.000đ
B100 MO B100 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí 250 phút nội mạng.
 • 250 SMS nội mạng.
 • 1,2GB data.
100.000đ
B129 MO B129 gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng =<10 phút.
 • 60 sms nội mạng.
 • 30 phút ngoại mạng.
 • 1,2GB data
129.000đ
VD25KM MO VD25KM gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí gọi nội mạng 10 phút.
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
25.000đ
VD40K MO VD40K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí gọi nội mạng 10 phút.
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
40.000đ
VD75K MO VD75K gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
75.000đ
VD129 MO VD129 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày. Hết 3GB/ngày ngắt kết nối mạng.
129.000đ
VD149 MO VD149 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối mạng.
149.000đ
VD300 MO VD300 gửi 1543 Đăng ký 
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
300.000đ
VD350 MO VD350 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
350.000đ
VD400 MO VD400 gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
400.000đ
VD500 MO VD500 gửi 1543 Đăng ký 
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
500.000đ

4/ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 6 tháng

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Nội dung ưu đãi/tháng Cước phí
VD89_6T MO VD896T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí gọi nội mạng ≤20 phút.
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng
 • Tặng 2GB/ngày
445.000đ/6 tháng (tiết kiệm 89.000đ cước phí)
B30_6T MO B306T gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 100 SMS nội mạng.
 • 300 MB Data tốc độ cao.
150.000đ/6 tháng (tiết kiệm 30.000đ)
B50_6T MO B506T gửi 1543  Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng
 • 250 SMS nội mạng
 • Miễn phí 600MB.
250.000đ/6 tháng ( tiết kiệm được 50.000đ)
B99_6T MO B996T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng  10 phút
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 60 sms nội mạng
 • Miễn phí 600MB Data
495.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 99.000đ)
B129_6T MO B1296T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng  10 phút
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 60 sms nội mạng
 • Miễn phí 1.2GB Data
645.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 129.000đ)
VD69_6T MO VD696T gửi 1543  Đăng ký
 • Tặng 2,4GB tốc độ cao.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút.
 • 30 phút gọi ngoại mạng
345.000đ/6 tháng (tiết kiệm được 69.000đ)
VD79_6T MO VD796T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • Tặng 5GB data tốc độ cao
395.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm đến 79.000đ)
VD99_6T MO VD996T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • 1GB data/ngày => 30GB/tháng
495.000đ/6 tháng (tiết kiệm đến 99.000đ)
VD129_6T MO VD1296T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày => 90GB/tháng
645.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 129.000đ)
VD149_6T MO VD1496T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày => 120GB/tháng
745.000đ/6 tháng (tiết kiệm được 149.000đ)
VD300_6T MO VD3006T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
1.500.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 300.000đ)
VD350_6T MO VD3506T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
1.750.000đ/6 tháng (tiết kiệm đến 350.000đ)
VD400_6T MO VD4006T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
2.000.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 400.000đ)
VD500_6T MO VD5006T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB data tốc độ cao
2.500.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm 500.000đ)

5/ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 12 tháng

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Nội dung ưu đãi/tháng Cước phí
VD89_12T MO VD8912T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí gọi nội mạng ≤20 phút.
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng
 • Tặng 2GB/ngày
890.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm 178.000đ cước phí)
B30_12T MO B3012T gửi 1543  Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 100 SMS nội mạng.
 • 300 MB Data tốc độ cao.
300.000đ/12 tháng (tiết kiệm 60.000đ)
B50_12T MO B5012T gửi 1543  Đăng ký
 • 250 phút gọi nội mạng
 • 250 SMS nội mạng
 • Miễn phí 600MB tốc độ cao
500.000đ/12 tháng ( tiết kiệm được 100.000đ)
B99_12T MO B9912T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 60 sms nội mạng
 • Miễn phí 600MB Data
990.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 198.000đ)
B129_12T MO B12912T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút
 • 30 Phút gọi ngoại mạng
 • 60 sms nội mạng
 • Miễn phí 1.2GB Data
1.290.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 258.000đ)
VD69_12T MO VD6912T gửi 1543  Đăng ký
 • Tặng 2,4GB tốc độ cao.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút.
 • 30 phút gọi ngoại mạng
690.000đ/12 tháng (tiết kiệm được 138.000đ)
VD79_12T MO VD7912T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • Tặng 5GB data tốc độ cao
790.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm đến 158.000đ)
VD99_12T MO VD9912T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • 1GB data/ngày (30GB/tháng)
990.000đ/12 tháng (tiết kiệm đến 198.000đ)
VD129_12T MO VD12912T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày => 90GB/tháng
129.0000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 258.000đ)
VD149_12T MO VD14912T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày => 120GB/tháng
1.490.000đ/12 tháng (tiết kiệm được 298.000đ)
VD300_12T MO VD30012T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB tốc độ cao
3.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 600.000đ)
VD350_12T MO VD35012T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB tốc độ cao
5.500.000đ/12 tháng (tiết kiệm đến 700.000đ)
VD400_12T MO VD40012T gửi 1543 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB tốc độ cao
4.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 800.000đ)
VD500_12T MO VD50012T gửi 1543  Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB tốc độ cao
5.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm 1.000.000đ)

Lưu ý:

 • Các gói cước sở hữu cả ưu đãi “Gọi + Data” của mạng VinaPhone không áp dụng “Đại trà” chỉ có thuê bao nằm trong danh sách khuyến mãi. Khách hàng muốn kiểm tra thuê bao di động của mình đăng ký được những gói nào trong số các gói trên thì hãy soạn CTKM gửi 900 (miễn phí) hoặc bấm *091#.
 • Cước phí sinh Data 3G/4G trong gói được quy định như sau:
  • Đối với các gói cước B50, B99, B100, B129 dùng hết data miễn phí vẫn được tiếp tục truy cập mạng với tốc độ thường không tốn phí.
  • Đối với các gói cước còn lại thì sau khi dùng hết ưu đãi data gói/ngày/tuần/tháng hệ thống tạm ngừng kết nối truy cập mạng để tránh tình trạng phát sinh cước.

>>> Đừng quên: Đăng ký gói cước 4G VinaPhone khi không đăng ký được các gói khuyến mãi thoại + data ở trên.

Cú pháp hỗ trợ các gói khuyến mãi có combo ưu đãi “thoại + data” của VinaPhone

Cú pháp Nội dung hỗ trợ Cước phí
Soạn Tracuu [tên gói cước] gửi 900 Kiểm tra số dung lượng data 3G/4G, số sms và phút gọi miễn phí còn lại Miễn phí
Soạn HUY [Tên gói cước] Y gửi 900 Hủy gói Miễn phí

Hãy tham gia đăng ký các gói khuyến mãi gọi cùng data của VinaPhone để tha hồ tám chuyện điện thoại và vi vu lướt web miễn phí nhé!