I. Cú pháp đăng ký 3G Vinaphone chung

MO [Tên gói cước] gửi 1543

(*) Trong đó:

  • MO là câu lệnh mở đăng ký gói cước data.
  • [Tên gói cước] là tên gói cước 3G/4G như: BIG70, BIG90, BIG120, MAX,MAX100…
  • 1543 là đầu số tiếp nhận đăng ký 3G/4G của mạng VinaPhone.

II. Các gói cước 3G Vinaphone phổ biến nhất

Gói cước 3G Cú pháp đăng ký qua SMS DATA 3G ưu đãi Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
MAX MO MAX gửi 1543  3.8GB Đăng ký 70.000đ/tháng
MAX100 MO MAX100 gửi 1543  5.8GB Đăng ký 100.000đ/tháng

III. Tổng hợp các loại gói cước 3G Vinaphone dành cho Di động

1/ Các gói cước 3G theo tuần (7 ngày) của VinaPhone

 Gói cước  Cú pháp đăng ký  Đăng ký tự động  Data ưu đãi  Cước phí
DT20  MO DT20 gửi 1543 Đăng ký  1 GB  20.000đ
DT30 MO DT30 gửi 1543 Đăng ký  7 GB  30.000đ

2/ Các gói 3G VinaPhone giá rẻ (1 tháng)

Gói cước 3G Cú pháp đăng ký qua SMS DATA 3G ưu đãi Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
M10 MO M10 gửi 1543 200 MB Đăng ký 10.000đ
M25 MO M25 gửi 1543 600 MB Đăng ký 25.000đ
M50 MO M50 gửi 1543 1.2 GB Đăng ký 50.000đ

3/ Các gói 3G VinaPhone không giới hạn data (1 tháng)

Gói cước 3G Cú pháp đăng ký qua SMS DATA 3G ưu đãi Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
MAX MO MAXgửi 1543  3.8GB Đăng ký 70.000đ
MAXS*(HS-SV) MO MAX gửi 1543 4 GB Đăng ký 50.000đ
MAX100 MO MAX100 gửi 1543  5.8GB Đăng ký 100.000đ
MAX200 MO MAX200 gửi 1543  15GB Đăng ký 200.000đ
MAX300 MO MAX300 gửi 1543 30GB Đăng ký 300.000đ

4/ Các gói 3G VinaPhone không cước phát sinh (1 tháng)

Tên gói 3G Cú pháp đăng ký SMS DATA 3G ưu đãi Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
BIG70 MO BIG70 gửi 1543 4.8GB Đăng ký 70.000đ
BIG90 MO BIG90 gửi 1543 7GB Đăng ký 90.000đ
BIG120 MO BIG120 gửi 1543 12GB Đăng ký  120.000đ
BIG200 MO BIG200 gửi 1543 22GB Đăng ký 200.000đ
BIG300 MO BIG300 gửi 1543 36GB Đăng ký 300.000đ

Cách đăng ký 3G VinaPhone mới nhất

5/ Các gói 3G VinaPhone 1 lần dùng trong 6 tháng

Gói cước 3G Cú pháp đăng ký qua SMS DATA 3G ưu đãi  Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
6TMAX MO 6TMAX gửi 1543 3.8GB

x 6

Đăng ký 350.000đ
6TMAX100 MO 6TMAX100 gửi 1543 5.8GB

x 6

Đăng ký 500.000đ
6TMAX200 MO 6TMAX200 gửi 1543 15GB

x 6

Đăng ký 1.000.000đ
6TMAX300 MO 6TMAX300 gửi 1543 30GB

x 6

Đăng ký 1.500.000đ
6TBIG70 MO 6TBIG70 gửi 1543 4.8GB

x 6

Đăng ký 350.000đ
6TBIG90 MO 6TBIG90 gửi 1543 7GB

x 6

Đăng ký 450.000đ
6TBIG120 MO 6TBIG120 gửi 1543 12GB

x 6

Đăng ký 600.000đ
6TBIG200 MO 6TBIG200 gửi 1543 22GB

x 6

Đăng ký 1.000.000đ
6TBIG300 MO 6TBIG300 gửi 1543 36GB

x 6

Đăng ký 1.500.000đ

6/ Cách đăng ký 3G VinaPhone 1 lần dùng cả năm (12 tháng)

Tên gói 3G Cú pháp đăng ký qua SMS DATA 3G ưu đãi Đăng ký Cước phí/lần đăng ký
12TMAX MO 12TMAX gửi 1543 3.8GB

x 12

Đăng ký 700.000đ
12TMAX100 MO 12TMAX100 gửi 1543 5.8GB

x 12

Đăng ký 1.000.000đ
12TMAX200 MO 12TMAX200 gửi 1543 15GB 

x 12

Đăng ký 2.000.000đ
12TMAX300 MO 12TMAX300 gửi 1543 30GB

x 12

Đăng ký 3.000.000đ
12TBIG70 MO 12TBIG70 gửi 1543 4.8GB

x 12

Đăng ký 700.000đ
12TBIG90 MO 12TBIG90 gửi 1543 7GB

x 12

Đăng ký 900.000đ
12TBIG120 MO 12TBIG120 gửi 1543 12GB

x 12

Đăng ký 1.200.000đ
12TBIG200 MO 12TBIG200 gửi 1543 22GB

x 12

Đăng ký 2.000.000đ
12TBIG300 MO 12TBIG300 gửi 1543 36GB

x 12

Đăng ký 3.000.000đ

>>>Đừng bỏ qua: Các gói cước khuyến mãi “Gọi + Data” của VinaPhone đang triển khai.

IV. Tổng hợp các loại gói cước 3G Vinaphone dành cho Ezcom (sim 3G)

Tên gói 3G Cú pháp đăng ký qua SMS Đăng ký DATA 3G ưu đãi Cước phí/Lần đăng ký
Gói cước 3G Ezcom 1 tháng
D50 MO EZ50 gửi 1543 Đăng ký 3GB 50.000đ
D120 MO EZ120 gửi 1543 Đăng ký 12GB 120.000đ
DMAX MO EZMAX gửi 1543 Đăng ký 5GB 70.000đ
DMAX100 MO EZM100 gửi 1543 Đăng ký 9GB 100.000đ
DMAX200 MO EZM200 gửi 1543 Đăng ký 20GB 200.000đ

>> Xem thêm: Đăng ký 4G Vinaphone để tham khảo các gói cước 4G khác của Vinaphone

Hãy chủ động đăng ký gói 3G VinaPhone để có data 3G tốc độ cao truy cập miễn phí mỗi ngày nhé!

Chúc đăng ký thành công.